Heading là gì? Cách tối ưu và kiểm tra thẻ Heading Website Tốt Nhất – Heading là một thẻ HTML dùng để đánh dấu các đoạn văn bản trên trang web là tiêu đề của một phần nội dung hoặc cấu trúc của trang. Có năm cấp độ heading khác nhau, từ h1 đến h5, trong đó h1 là cấp độ cao nhất và h5 là cấp độ thấp nhất.

Để sử dụng thẻ heading trong HTML, bạn cần thêm thẻ <h1> hoặc <h2> vào trước đoạn văn bản cần đánh dấu là heading và thêm thẻ </h1> hoặc </h2> sau đoạn văn bản đó. Ví dụ:

<h1>Tiêu đề cấp 1</h1>
<h2>Tiêu đề cấp 2</h2>
<h3>Tiêu đề cấp 3</h3>

Để kiểm tra và tối ưu thẻ heading cho SEO, bạn có thể sử dụng công cụ SEO như Google Search Console hoặc các công cụ khác để xem xét các yếu tố SEO trên trang web của bạn. Các yếu tố này bao gồm các tiêu đề và mô tả meta, các thẻ heading, từ khóa và nội dung trên trang.

Để tối ưu thẻ heading hiệu quả cho SEO, bạn nên:

 1. Sử dụng các thẻ heading hợp lý và đúng cấp độ. H1 là tiêu đề chính của trang, còn các thẻ h2, h3, h4 ..
 2. Sử dụng từ khóa trong thẻ heading. Nên sử dụng từ khóa hoặc cụm từ khóa mà bạn muốn được tìm kiếm trong các thẻ heading của trang web của bạn.
 3. Giữ ngắn gọn và dễ hiểu. Thẻ heading nên giữ ngắn gọn và dễ hiểu, và không nên chứa quá nhiều từ dài hoặc từ khó hiểu.
 4. Không sử dụng các thẻ heading để in đậm hoặc in nghiêng chữ. Nên sử dụng các thẻ heading chỉ để đánh dấu tiêu đề và không nên sử dụng chúng để làm nổi bật chữ hoặc thay đổi dạng chữ.
 5. Không sử dụng quá nhiều thẻ heading trên một trang. Nên sử dụng số lượng thẻ heading hợp lý trên một trang web và không nên sử dụng quá nhiều thẻ heading trên một trang.

Để tối ưu thẻ heading cho SEO, bạn cũng nên lưu ý rằng các thẻ heading không phải là một yếu tố quan trọng trong SEO, nhưng nó có thể giúp cho người dùng và công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn và giúp trang web của bạn xếp hạng tốt hơn trên công cụ tìm kiếm.

Một số lưu ý khác khi sử dụng thẻ heading trong SEO:

 • Nên sử dụng thẻ heading h1 chỉ một lần trên mỗi trang web. Thẻ heading h1 là tiêu đề chính của trang web và nên chỉ có một thẻ h1 trên mỗi trang.
 • Sử dụng các thẻ heading h2 để đánh dấu các phần nội dung lớn hơn trên trang. Các thẻ heading h2 có thể được sử dụng để đánh dấu các phần nội dung lớn hơn trên trang web, như các chương hoặc mục.
 • Sử dụng các thẻ heading h3 để đánh dấu các phần nội dung con trong một phần nội dung lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng thẻ h2 để đánh dấu một chương trên trang web, bạn có thể sử dụng các thẻ h3 để đánh dấu các đoạn trong chương đó.
 • Không quá sử dụng các thẻ heading h4, h5 và h6. Các thẻ heading h4, h5 và h6 có thể được sử dụng để đánh dấu các phần nội dung con trong một phần nội dung lớn hơn, nhưng không nên quá sử dụng chúng vì có thể làm cho trang web của bạn trở nên phức tạp và khó đọc.

Để tối ưu thẻ heading cho SEO, bạn cũng nên lưu ý rằng thẻ heading không phải là một yếu tố quan trọng trong SEO, nhưng nó có thể giúp người dùng và công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn và giúp trang web của bạn xếp hạng tốt hơn trên công cụ tìm kiếm.

Một số lưu ý khác khi sử dụng thẻ heading trong SEO:

 • Nên sử dụng từ khóa trong thẻ heading. Nên sử dụng từ khóa hoặc cụm từ khóa mà bạn muốn được tìm kiếm trong các thẻ heading của trang web của bạn.
 • Không sử dụng quá nhiều thẻ heading trên một trang. Nên sử dụng số lượng thẻ heading hợp lý trên mỗi trang web và không nên sử dụng quá nhiều thẻ heading trên một trang.
 • Đảm bảo rằng các thẻ heading của bạn là ngắn gọn và dễ hiểu. Nên giữ các thẻ heading ngắn gọn và dễ hiểu, và không nên chứa quá nhiều từ dài hoặc từ khó hiểu.
 • Không sử dụng các thẻ heading để in đậm hoặc in nghiêng chữ. Nên sử dụng các thẻ heading chỉ để đánh dấu tiêu đề và không nên sử dụng chúng để làm yếu tố chính trong Seo.

Để tối ưu thẻ heading cho SEO, bạn cũng nên chú ý đến các yếu tố khác trên trang web của bạn, như từ khóa và nội dung, tiêu đề và mô tả meta, và các thẻ meta khác. Các yếu tố này cũng có thể giúp trang web của bạn xếp hạng tốt hơn trên công cụ tìm kiếm và giúp người dùng hiểu rõ hơn về nội dung của trang web.

Bạn cũng nên sử dụng các công cụ SEO như Google Search Console hoặc các công cụ khác để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các yếu tố SEO trên trang web của bạn. Điều này sẽ giúp bạn biết được những điểm mạnh và yếu của trang web của bạn và giúp bạn tối ưu hóa trang web để xếp hạng tốt hơn trên công cụ tìm kiếm.

Tổng kết, để tối ưu thẻ heading cho SEO, bạn nên:

 • Sử dụng các thẻ heading hợp lý và đúng cấp độ
 • Sử dụng từ khóa trong thẻ heading
 • Giữ ngắn gọn và dễ hiểu
 • Không sử dụng các thẻ heading để in đậm hoặc in nghiêng chữ
 • Không sử dụng quá nhiều thẻ heading trên một trang

Cách để viết một thẻ Heading hấp dẫn

Để viết một thẻ heading hấp dẫn, bạn nên lưu ý một số điều sau:

 1. Sử dụng từ khóa: Nên sử dụng từ khóa hoặc cụm từ khóa mà bạn muốn được tìm kiếm trong thẻ heading của bạn. Điều này sẽ giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn và giúp trang web của bạn xếp hạng tốt hơn trên công cụ tìm kiếm.
 2. Giữ ngắn gọn: Nên giữ thẻ heading ngắn gọn và dễ hiểu. Không nên chứa quá nhiều từ dài hoặc từ khó hiểu.
 3. Sử dụng câu hỏi: Sử dụng câu hỏi trong thẻ heading có thể khiến người đọc có thêm động lực để đọc tiếp nội dung của bạn.
 4. Sử dụng vấn đề: Nên sử dụng vấn đề trong thẻ heading để khiến người đọc muốn tìm hiểu thêm về nội dung của bạn.
 5. Sử dụng tính chất thuyết phục: Nên sử dụng tính chất thuyết phục trong thẻ heading để khiến người đọc có thêm động lực để đọc tiếp nội dung.
 1. Sử dụng các từ gạch chân: Sử dụng các từ gạch chân như “cách”, “lợi ích”, “lý do” trong thẻ heading có thể khiến người đọc có thêm động lực để đọc tiếp nội dung của bạn.
 2. Sử dụng danh từ: Sử dụng danh từ trong thẻ heading có thể khiến người đọc có thêm động lực để đọc tiếp nội dung của bạn.
 3. Sử dụng các tính từ: Sử dụng các tính từ như “tuyệt vời”, “hoàn hảo” trong thẻ heading có thể khiến người đọc có thêm động lực để đọc tiếp nội dung của bạn.
 4. Sử dụng các từ ngữ: Sử dụng các từ ngữ như “bí quyết”, “mẹo” trong thẻ heading có thể khiến người đọc có thêm động lực để đọc tiếp nội dung của bạn.
 5. Sử dụng các từ ngữ khuyến khích: Sử dụng các từ ngữ khuyến khích như “hãy khám phá”, “hãy thử ngay” trong thẻ heading có thể khiến người đọc có thêm động lực để đọc tiếp nội dung của bạn.
Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN