Keywordtool.io là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Keyword Tool Toàn Tập là chủ đề mà bắp vàng muốn chia sẻ trong ngày hôm nay.

Keywordtool.io là một công cụ tìm kiếm từ khóa miễn phí dành cho người dùng, giúp họ tìm ra các từ khóa liên quan đến một chủ đề hoặc sản phẩm cụ thể. Công cụ này có thể giúp người dùng tìm ra những từ khóa phù hợp để sử dụng trong việc tối ưu hóa tìm kiếm (SEO) cho trang web của họ hoặc trong chiến dịch quảng cáo trực tuyến.

Để sử dụng Keywordtool.io, bạn cần làm những bước sau:

 1. Truy cập trang chủ của Keywordtool.io tại https://keywordtool.io/
 2. Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm kiếm từ khóa liên quan đến “bánh ngọt”, bạn có thể nhập “bánh ngọt” vào ô tìm kiếm.
 3. Chọn ngôn ngữ và quốc gia mà bạn muốn tìm kiếm từ khóa trong.
 4. Nhấp vào nút “Tìm kiếm” để xem danh sách các từ khóa liên quan đến chủ đề mà bạn đang muốn tìm kiếm.
 1. Xem danh sách các từ khóa được hiển thị trên trang kết quả. Danh sách này sẽ bao gồm các từ khóa liên quan đến chủ đề mà bạn đã nhập, cùng với thông tin về lượng tìm kiếm hàng tháng của từng từ khóa, độ khó của từ khóa, và độ phổ biến của từ khóa trên trang web.
 2. Sử dụng các từ khóa được liệt kê trong danh sách này để tối ưu hóa tìm kiếm (SEO) cho trang web của bạn hoặc để chọn từ khóa phù hợp cho chiến dịch quảng cáo trực tuyến.

Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng khác của Keywordtool.io, bao gồm:

 • Tìm kiếm từ khóa theo địa chỉ URL: Nhập địa chỉ URL của trang web mà bạn muốn tìm kiếm từ khóa trong và xem danh sách các từ khóa được sử dụng trên trang web đó.
 • Tìm kiếm từ khóa theo Google Autocomplete: Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm.
 • Tìm kiếm từ khóa theo Amazon: Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm và chọn “Amazon” trong danh sách các nguồn tìm kiếm, Keywordtool.io sẽ hiển thị danh sách các từ khóa được sử dụng trên trang web Amazon.
 • Tìm kiếm từ khóa theo YouTube: Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm và chọn “YouTube” trong danh sách các nguồn tìm kiếm, Keywordtool.io sẽ hiển thị danh sách các từ khóa được sử dụng trên trang web YouTube.
 • Tìm kiếm từ khóa theo App Store: Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm và chọn “App Store” trong danh sách các nguồn tìm kiếm, Keywordtool.io sẽ hiển thị danh sách các từ khóa được sử dụng trên trang web của App Store.
 • Tìm kiếm từ khóa theo Bing: Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm và chọn “Bing” trong danh sách các nguồn tìm kiếm, Keywordtool.io sẽ hiển thị danh sách các từ khóa được sử dụng trên trang web của Bing.
 • Tìm kiếm từ khóa theo eBay: Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm và chọn “eBay” trong danh sách các nguồn tìm kiếm, Keywordtool.io sẽ hiển thị danh sách các từ khóa được sử dụng trên trang web của eBay.
 • Tìm kiếm từ khóa theo App Store: Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm và chọn “App Store” trong danh sách các nguồn tìm kiếm, Keywordtool.io sẽ hiển thị danh sách các từ khóa được sử dụng trên trang web của App Store.
 • Tìm kiếm từ khóa theo Google Ads: Nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm và chọn “Google Ads” trong danh sách các nguồn tìm kiếm, Keywordtool.io sẽ hiển thị danh sách các từ khóa được sử dụng trên trang web của Google Ads.

Các tính năng này có thể giúp bạn tìm ra những từ khóa phù hợp để sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo trên các trang web khác nhau.

Cũng có một số tính năng khác có thể sử dụng trong Keywordtool.io, bao gồm:

 • Tìm kiếm từ khóa theo độ dài: Bạn có thể chọn số lượng từ khóa mà bạn muốn trong kết quả tìm kiếm của mình, bao gồm từ 1 đến 10 từ khóa.
 • Tìm kiếm từ khóa theo độ phổ biến: Bạn có thể chọn độ phổ biến của từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm, bao gồm từ khóa rất phổ biến đến từ khóa không phổ biến.
 • Tìm kiếm từ khóa theo độ khó: Bạn có thể chọn độ khó của từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm, bao gồm từ khóa rất khó đến từ khóa dễ.
 • Tìm kiếm từ khóa theo lượng tìm kiếm hàng tháng: Bạn có thể chọn số lượng tìm kiếm hàng tháng của từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm, bao gồm từ khóa có lượng tìm kiếm hàng tháng rất nhiều đến từ khóa có lượng tìm kiếm hàng tháng ít.
 • Sử dụng các tính năng lọc để tìm kiếm từ khóa phù hợp hơn. Bạn có thể sử dụng các tính năng lọc như độ dài từ khóa, độ phổ biến, độ khó, và lượng tìm kiếm hàng tháng để lọc ra những từ khóa phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Sử dụng các từ khóa được liệt kê trong kết quả tìm kiếm để tối ưu hóa tìm kiếm (SEO) cho trang web của bạn hoặc để chọn từ khóa phù hợp cho chiến dịch quảng cáo trực tuyến.
 • Nếu bạn muốn sử dụng nhiều tính năng hơn của Keywordtool.io, bạn có thể đăng ký một tài khoản trả phí để sử dụng các tính năng nâng cao hơn.
 • Sử dụng các từ khóa được liệt kê trong kết quả tìm kiếm để thiết kế quảng cáo hiệu quả hơn. Bạn có thể sử dụng những từ khóa phù hợp để tạo ra nội dung quảng cáo chuẩn xác và hiệu quả hơn.
 • Sử dụng các từ khóa được liệt kê trong kết quả tìm kiếm để tạo ra nội dung bài viết hoặc bài đăng trên trang web hoặc mạng xã hội. Sử dụng những từ khóa phù hợp sẽ giúp bài viết của bạn được tìm kiếm và hiển thị trên các công cụ tìm kiếm như Google.
 • Sử dụng các từ khóa được liệt kê trong kết quả tìm kiếm để tạo ra nội dung email marketing hiệu quả hơn. Sử dụng những từ khóa phù hợp sẽ giúp email của bạn được đọc và hiểu rõ hơn bởi người nhận.

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng Keywordtool.io một cách thành thục rồi đó, chỉ cần dùng những chức năng trên là bạn đã thành chuyên gia Keywordtool.io rồi đó nhé.

Để sử dụng Keywordtool.io hiệu quả, bạn nên lưu ý một số điều sau:

 1. Hãy chọn nguồn tìm kiếm phù hợp: Keywordtool.io cung cấp nhiều nguồn tìm kiếm khác nhau, bao gồm Google, Bing, Amazon, YouTube, App Store, và eBay. Hãy chọn nguồn tìm kiếm phù hợp với nhu cầu của bạn để có kết quả tìm kiếm chính xác hơn.
 2. Sử dụng tính năng lọc để tìm kiếm từ khóa phù hợp hơn: Keywordtool.io cung cấp nhiều tính năng lọc khác nhau, bao gồm độ dài từ khóa, độ phổ biến, độ khó, và lượng tìm kiếm hàng tháng. Hãy sử dụng các tính năng này để lọc ra những từ khóa phù hợp với nhu cầu của bạn.
 3. Đừng quá phụ thuộc vào các từ khóa được liệt kê: Keywordtool.io là một công cụ tìm kiếm từ khóa rất hữu
 1. Đừng quên định nghĩa rõ nhu cầu tìm kiếm của bạn: Trước khi sử dụng Keywordtool.io, hãy xác định rõ nhu cầu tìm kiếm của bạn. Điều này sẽ giúp bạn sử dụng các tính năng lọc và chọn từ khóa phù hợp hơn.
 2. Sử dụng các từ khóa tìm kiếm để tạo ra nội dung chất lượng: Khi sử dụng các từ khóa tìm kiếm được liệt kê trong Keywordtool.io, hãy sử dụng chúng để tạo ra nội dung chất lượng và hữu ích cho người dùng.
 3. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều tính năng hơn của Keywordtool.io, hãy xem xét việc đăng ký một tài khoản trả phí. Tài khoản trả phí cung cấp nhiều chức năng tốt hơn.
 1. Hãy kiểm tra xem các từ khóa tìm kiếm có phù hợp với nội dung trên trang web của bạn hay không. Sử dụng những từ khóa không phù hợp có thể dẫn đến việc tìm kiếm không đúng và không hiệu quả cho trang web của bạn.
 2. Hãy thử sử dụng các từ khóa tìm kiếm tương tự và các từ khóa tìm kiếm liên quan để tìm kiếm thêm các từ khóa khác. Điều này sẽ giúp bạn khám phá thêm những từ khóa khác mà có thể phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của bạn.
 3. Hãy thử sử dụng các công cụ tìm kiếm từ khóa khác để so sánh và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng những từ khóa tìm kiếm phù hợp nhất.
 4. Hãy luôn cập nhật và kiểm tra các từ khóa tìm kiếm của bạn để đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp và hiệu quả. Các từ khóa tìm kiếm có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy hãy kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng bạn luôn sử.
 1. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về quy tắc và chính sách của các công cụ tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến. Việc sử dụng các từ khóa không phù hợp hoặc vi phạm quy tắc có thể dẫn đến việc không hiển thị quảng cáo hoặc không xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm.
 2. Hãy sử dụng Keywordtool.io như một công cụ hỗ trợ, không phải là một giải pháp duy nhất. Hãy cùng sử dụng các công cụ tìm kiếm từ khóa khác và các phương pháp khác để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng những từ khóa tìm kiếm phù hợp nhất và hiệu quả nhất.
 1. Hãy đặt mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho việc sử dụng Keywordtool.io. Điều này sẽ giúp bạn sử dụng công cụ này hiệu quả hơn và đạt được kết quả mong muốn hơn.
 2. Hãy thử sử dụng các tính năng phụ của Keywordtool.io, như tính năng tự động hoá và tính năng tìm kiếm theo ngành nghề, để tìm kiếm thêm các từ khóa liên quan và phù hợp.
 3. Hãy luôn tìm hiểu và học hỏi thêm về các xu hướng và cách sử dụng từ khóa tìm kiếm hiệu quả. Điều này sẽ giúp bạn cập nhật và sử dụng Keywordtool.io hiệu quả hơn.
 1. Khi sử dụng Keywordtool.io, hãy đặt ra các kế hoạch và chiến lược tìm kiếm từ khóa. Điều này sẽ giúp bạn sử dụng công cụ này hiệu quả hơn và đạt được kết quả mong muốn.
 2. Hãy luôn lưu ý đến việc tối ưu hóa nội dung và trang web của bạn cho các từ khóa tìm kiếm. Điều này sẽ giúp trang web của bạn xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm và đạt được sự khám phá từ người dùng.
 3. Khi sử dụng Keywordtool.io, hãy đặt ra các mục tiêu tìm kiếm từ khóa rõ ràng và cụ thể, và đo lường hiệu quả của các từ khóa tìm kiếm đó. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá hiệu quả của việc sử dụng Keywordtool.io và cải thiện kết quả tìm kiếm.

Ưu và nhược điểm của Keywordtool.io

Ưu điểm của Keywordtool.io:

 1. Dễ sử dụng: Keywordtool.io rất dễ sử dụng và dễ hiểu, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm các từ khóa phù hợp và hiệu quả.
 2. Cung cấp nhiều từ khóa tìm kiếm: Keywordtool.io cung cấp rất nhiều từ khóa tìm kiếm, giúp người dùng có thể lựa chọn những từ khóa phù hợp và hiệu quả nhất.
 3. Có nhiều tính năng: Keywordtool.io có nhiều tính năng hỗ trợ tìm kiếm từ khóa, như tính năng tự động hoá và tìm kiếm theo ngành nghề, giúp người dùng tìm kiếm thêm các từ khóa liên quan và phù hợp.

Nhược điểm của Keywordtool.io:

 1. Phí sử dụng: Keywordtool.io yêu cầu người dùng trả phí để sử dụng nhiều tính năng hơn.
 2. Không đảm bảo chính xác từ khóa tìm kiếm: Một số người dùng có thể không hài lòng về chính xác của các từ khóa tìm kiếm được cung cấp bởi Keywordtool.io.
 3. Sử dụng từ khóa không phù hợp có thể dẫn đến việc không hiển thị quảng cáo hoặc không
 1. Không hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ: Keywordtool.io hiện chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ, nên có thể không phù hợp với những người dùng muốn tìm kiếm từ khóa trong các ngôn ngữ khác.
 2. Không cung cấp nhiều thông tin về từ khóa tìm kiếm: Keywordtool.io chỉ cung cấp một số thông tin cơ bản về từ khóa tìm kiếm, như số lượng tìm kiếm, độ khó và giá trị quảng cáo, không cung cấp nhiều thông tin khác như tỉ lệ chuyển đổi hay lượt truy cập trang web.
 1. Có thể không phù hợp với mục đích tìm kiếm của từng người dùng: Keywordtool.io cung cấp nhiều từ khóa tìm kiếm khác nhau, nhưng không phải tất cả các từ khóa đó sẽ phù hợp với mục đích tìm kiếm của từng người dùng.
 2. Không đảm bảo hiệu quả tìm kiếm: Mặc dù Keywordtool.io cung cấp nhiều từ khóa tìm kiếm, nhưng không phải tất cả các từ khóa đó sẽ mang lại hiệu quả tìm kiếm tốt. Người dùng vẫn cần thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các từ khóa tìm kiếm trước khi sử dụng chúng trong marketing online.
 1. Có thể bị giới hạn trong việc sử dụng: Keywordtool.io có thể bị giới hạn trong việc sử dụng, như chỉ có thể tìm kiếm từ khóa cho một số ngôn ngữ hay chỉ có thể tìm kiếm từ khóa cho một số nguồn dữ liệu cụ thể.
 2. Có thể bị giới hạn trong việc sử dụng các tính năng: Keywordtool.io có thể bị giới hạn trong việc sử dụng các tính năng, như chỉ có thể sử dụng một số tính năng miễn phí và phải trả phí để sử dụng các tính năng khác.
 1. Không có tính năng đánh giá hiệu quả từ khóa tìm kiếm: Keywordtool.io không có tính năng đánh giá hiệu quả của các từ khóa tìm kiếm, nên người dùng cần phải tự đánh giá và kiểm tra hiệu quả các từ khóa tìm kiếm trước khi sử dụng chúng trong marketing online.
 2. Không hỗ trợ tìm kiếm từ khóa theo lĩnh vực cụ thể: Keywordtool.io không hỗ trợ tìm kiếm từ khóa theo lĩnh vực cụ thể, nên người dùng cần tìm kiếm từ khóa rộng hơn hoặc tự điều chỉnh tìm kiếm để tìm kiếm từ khóa theo lĩnh vực cụ thể
 1. Không có tính năng giúp người dùng tìm kiếm từ khóa phù hợp với lĩnh vực hoạt động của họ: Keywordtool.io không có tính năng giúp người dùng tìm kiếm từ khóa phù hợp với lĩnh vực hoạt động của họ, nên người dùng cần tự điều chỉnh tìm kiếm để tìm kiếm từ khóa phù hợp với lĩnh vực hoạt động của họ.
 2. Không có tính năng hỗ trợ người dùng tìm kiếm từ khóa phù hợp với đối tượng khách hàng: Keywordtool.io không có tính năng hỗ trợ người dùng tìm kiếm từ khách hàng.
 1. Không có tính năng giúp người dùng tìm kiếm từ khóa phù hợp với ngành nghề hoặc lĩnh vực cụ thể: Keywordtool.io không có tính năng giúp người dùng tìm kiếm từ khóa phù hợp với ngành nghề hoặc lĩnh vực cụ thể, nên người dùng cần tự điều chỉnh tìm kiếm để tìm kiếm từ khóa phù hợp với ngành nghề hoặc lĩnh vực cụ thể.
 2. Không có tính năng giúp người dùng tìm kiếm từ khóa phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng: Keywordtool.io không có tính năng giúp người dùng tìm kiếm từ khóa phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng, nên người dùng cần tự điều chỉnh tìm kiếm để tìm kiếm từ khóa phù hợp với khách hàng.

Phân tích đối thủ bằng Keywordtool.io

Keywordtool.io có thể được sử dụng để phân tích đối thủ trong một số cách, bao gồm:
 1. Tìm kiếm từ khóa mà đối thủ đang sử dụng: Bạn có thể sử dụng Keywordtool.io để tìm kiếm các từ khóa mà đối thủ của bạn đang sử dụng trong marketing online của họ. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những từ khóa mà đối thủ đang sử dụng và cách họ sử dụng chúng.
 2. So sánh các từ khóa mà đối thủ và bạn đang sử dụng: Bạn có thể sử dụng Keywordtool.io để so sánh các từ khóa mà đối thủ và bạn đang sử dụng trong marketing online của mình. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các từ khóa mà đối thủ và bạn đang cạnh tranh và cách bạn có thể cải thiện kế hoạch marketing online của mình.
 3. Tìm kiếm các từ khóa mới mà đối thủ có thể sử dụng: Bạn có thể sử dụng Keywordtool.io để tìm kiếm các từ khóa mới mà đối thủ có thể sử dụng trong marketing online của họ.
 1. Xem xét tỉ lệ tìm kiếm các từ khóa: Bạn có thể sử dụng Keywordtool.io để xem xét tỉ lệ tìm kiếm các từ khóa mà đối thủ và bạn đang sử dụng. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những từ khóa mà đối thủ đang sử dụng và có đang được tìm kiếm nhiều hay ít so với bạn.
 2. Xem xét phạm vi đối thủ: Bạn có thể sử dụng Keywordtool.io để xem xét phạm vi đối thủ trong marketing online của họ. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những lĩnh vực mà đối thủ đang cạnh tranh và có thể tìm ra các cơ hội để cạnh tranh trong những lĩnh vực này.
 3. Xem xét độ khó của các từ khóa: Bạn có thể sử dụng Keywordtool.io để xem xét độ khó của các từ khóa mà đối thủ và bạn đang sử dụng. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những từ khóa mà đối thủ đang sử dụng và có đang đặt ra mức độ khó khác nhau so với bạn.
 1. Xem xét nguồn dữ liệu của đối thủ: Bạn có thể sử dụng Keywordtool.io để xem xét nguồn dữ liệu mà đối thủ đang sử dụng để tìm kiếm từ khóa. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những nguồn dữ liệu mà đối thủ đang sử dụng và có thể tìm ra các cơ hội để sử dụng những nguồn dữ liệu khác.
 2. Tìm kiếm các từ khóa liên quan: Bạn có thể sử dụng Keywordtool.io để tìm kiếm các từ khóa liên quan đến các từ khóa mà đối thủ đang sử dụng. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những từ khóa liên quan mà đối thủ đang sử dụng.

Ý nghĩa các cột trong keywordtool.io

 1. Từ khóa: Cột này hiển thị từ khóa đã được tìm kiếm.
 2. Lượt tìm kiếm: Cột này hiển thị số lượng lượt tìm kiếm từ khóa trên Google trong khoảng thời gian nào đó.
 3. Độ khó từ khóa: Cột này hiển thị độ khó từ khóa dựa trên số lượng đối thủ cạnh tranh để xếp hạng trên Google. Mức độ khó từ khóa càng cao, càng khó cho một trang web xếp hạng trên Google với từ khóa đó.
 4. Độ dài từ khóa: Cột này hiển thị độ dài của từ khóa, được đếm bằng số lượng từ trong từ khóa.
 5. Tỷ lệ click: Cột này hiển thị tỷ lệ số lượt click trên kết quả tìm kiếm của từ khóa so với tổng số lượt tìm kiếm của từ khóa.
 6. Giá trị từ khóa: Cột này hiển thị giá trị từ khóa dựa trên tỷ lệ click và lượt tìm kiếm của từ khóa.
 7. Nguồn dữ liệu: Cột này hiển thị nguồn dữ liệu.
 1. Từ khóa gốc: Cột này hiển thị từ khóa gốc mà từ khóa được tìm kiếm đã được tìm thấy trong.
 2. Từ khóa phụ: Cột này hiển thị các từ khóa phụ liên quan đến từ khóa gốc đã được tìm kiếm.
 3. Từ khóa đầy đủ: Cột này hiển thị từ khóa đầy đủ bao gồm từ khóa gốc và từ khóa phụ.
 4. Từ khóa long tail: Cột này hiển thị từ khóa long tail liên quan đến từ khóa gốc đã được tìm kiếm.
 5. Từ khóa đặc trưng: Cột này hiển thị các từ khóa đặc trưng liên quan đến từ khóa gốc đã được tìm kiếm.
 1. Từ khóa định hướng: Cột này hiển thị các từ khóa định hướng liên quan đến từ khóa gốc đã được tìm kiếm.
 2. Từ khóa tương đồng: Cột này hiển thị các từ khóa tương đồng liên quan đến từ khóa gốc đã được tìm kiếm.
 3. Từ khóa phụ động từ: Cột này hiển thị các từ khóa phụ động từ liên quan đến từ khóa gốc đã được tìm kiếm.
 4. Từ khóa trạng từ: Cột này hiển thị các từ khóa trạng từ liên quan đến từ khóa gốc đã được tìm kiếm.
 5. Độ khó SEO: Cột này hiển thị độ khó SEO của từ khóa dựa trên số lượng đối thủ cạnh tranh để xếp hạng trên Google và chất lượng của trang web cạnh tranh. Mức độ khó SEO càng cao, càng khó cho một trang web xếp hạng trên Google với từ khóa đó.
Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN