Đội ngũ Bắp Vàng được phát triển dựa trên nền tảng là đam mê marketing và kiếm tiền online, với các dự án thực tế từ trong nước đến nước ngoài vì thế chúng tôi tự tin sẽ đem đến cho quý độc giả các kiến thức bám sát thực tế.